מאמרים

הדמיה, אומדן, או חיזוי קרינה

מהו חיזוי קרינה?

בשלבי תכנון ובניה של מבנים, מבצעים חיזוי קרינה, או כפי שנקרא גם הדמיה או אומדן קרינה.
חיזוי קרינה היא פעולה של אומדן שיעורי הקרינה בהתבסס על תכניות החשמל. עם ביצוע חיזוי קרינה במבנה מסוים, אנו מקבלים מידע על כמות, עוצמה ומיקום של שדות אלקטרומגנטיים וההספקים הצפויים בכל אזור במבנה. כאשר מגלים רמות קרינה מסוכנות, עלות המיגון או השינויים במבנה קיים, גבוהה לעין שיעור מביצוע המיגון בבנייה נכונה מראש!

לחזות את הקרינה מראש ולמנוע כאב ראש

בעבר, לפני המודעות לסכנות הקרינה, קמו מבני ציבור ומבנים למגורים ללא התחשבות בקיום שדות אלקטרומגנטיים עוצמתיים ומסוכנים. כיום, אנו מודעים לסכנות הרבות של קרינה ויודעים שחייבים להגן על עצמינו, על ילדינו ועל עובדינו בפני הקרינה, כדי להבטיח איכות חיים טובה וכדי למנוע או לעכב התפרצות מחלות קשות. המשרד להגנת הסביבה בארץ הינו מהמחמירים בעולם בכל הנוגע לרמות קרינה תקניות.
כחלק מהאישורים הדרושים לבניית מבנה, המשרד לאיכות הסביבה דורש דו"ח מפורט של חיזוי צפיפות שטף השדה המגנטי, על מנת לוודא שהקרינה החשמלית לא מגיעה למקומות בהם שוהים עובדים
במבנה ציבור, ילדים בגני ילדים או בי"ס או תושבים במבנים למגורים.

חיזוי קרינה טרם הקמת מבנה כולל מגוון יתרונות:

1. ציות לחוק הקרינה.
2. חסינות מפני תביעות בשל קרינת יתר.
3. מניעת עלויות שינויים ומיגון.
4. תדמית חיובית של חברה ידידותית לסביבה.
5. עמידה בתנאי תקן בנייה ירוקה.

חיזוי קרינה מציל חיים!

היתר הקמה והפעלה של מקור קרינה
אם בבניין המגורים או במבנה המסחרי מתוכנן "מקור קרינה" כמו פיר כבלים, לוחות חשמל, חדר שנאים או אנטנה, חובה על פי חוק להפעילם בהתאם להיתר הקמה והיתר הפעלה מהמשרד להגנת הסביבה.
כדי לקבל היתר הפעלה מהמשרד להגנת הסביבה, חייב קבלן או יזם הבונה בנין מגורים, מבנה מסחרי או מבנה ציבורי בו יש שנאים, לבצע חיזוי קרינה. הפעלת מקור קרינה ללא היתר המשרד להגנת הסביבה
חושף את הקבלן והיזם לתביעות פליליות ואף לתביעות אזרחיות מצד אנשים עם מודעות לזכויותיהם לחיות בסביבה ללא קרינה בנוסף לאנשים שבריאותם נפגעה.
בדיקות קרינה הופכות ליותר ויותר נפוצות בקרב אנשים המחפשים לחיות בסביבה נטולת קרינה. אל תחשפו את עצמכם לתביעות. תנו יד לסביבה ירוקה.

חיזוי קרינה עושים רק אצל המומחים בתחום

"דריה מהנדסי בריאות" הינה מהמומחים בארץ לחיזוי קרינה בתחום תדרי רשת החשמל ובתחום תדרי הרדיו.
כשמבצעים חיזוי קרינה אנו עובדים מול התכנון האדריכלי. על גבי תכניות החשמל המיועדות למבנה, אנו מבצעים חישובים מתמטיים שבעזרתם מחשבים את קווי הקרינה. חיזוי קרינה מהווה תעודת ביטוח לבניה בטוחה מקרינה. ההליך של חיזוי קרינה נקרא גם אומדן קרינה, סקר קרינה, סימולציה או הדמיה ומטרתה היא לתכנן מראש את מערכת החשמל במגדלי מגורים, בבתים פרטיים ובמבני ציבור כך שיהיו מוגנים מקרינה מסוכנת.