Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדידת קרינת רדיו

מהי מדידת קרינת רדיו?

קרינת רדיו (RF) או קרינה אלקטרומגנטית, היא קרינה המופצת ממכשירים כמו:  טלפונים ניידים, מכשירי מיקרוגל, טלפון אלחוטי, רדיו חובבים, אינטרנט אלחוטי
וכמובן אנטנות סלולריות – גלויות או נסתרות באזור המגורים.
קרינת זו נוצרת בעקבות שינויים במטען חשמלי. שינויים אלו מייצרים שדות מגנטיים ושדות חשמליים שמתפשטים במרחב ויוצרים קרינה.
לרמות החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית והסכנה הטמונה בהן יש קשר ישיר למרחק בין מקור הקרינה לבין האוכלוסייה העלולה להיפגע ממנה.
לכן, הרחקה ממקור הקרינה מקטינה בהכרח את החשיפה לרמות גבוהות של קרינה.

 

מהם הסיכונים?

חשיפה לרמות גבוהות של קרינת רדיו (RF), או קרינה אלקטרומגנטית עלולה לגרום למחלות כמו סרטן העור, קטרקט ובמקרים קיצוניים אף לפגיעה במערכת העצבים.

 

מדידת קרינת רדיו עושים רק אצל המומחים בתחום

חברת "דניאל – ייעוץ חיזוי ופתרונות קרינה" מתמחה בכל הקשור לזיהוי ולטיפול בקרינת רדיו כדי למנוע נזקי בריאות באזורי מגורים ובאזורי תעשייה ומסחר.
"דניאל – ייעוץ חיזוי ופתרונות קרינה" מעסיקה בודקי קרינה מוסמכים ומתמחה בהערכת סקר סיכונים ובבדיקה ספקטרלית, יסודית ועיקשת המאפשרת לא רק לזהות קרינה סלולרית אלא גם את מקור הגל והאחראי לו.
בעת הבדיקה, אנו עונים על כל שאלה המטרידה אותך וכן מפיקים עבורך דו"ח מקצועי הקביל בבית משפט.
כמו כן אנו פועלים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לצמצום חשיפת הציבור לקרינה.
בשורה התחתונה: תושבים המתגוררים בסביבת קרינת רדיו וכן עובדים החשופים לקרינה בעקבות סוג העבודה,
תנאי המבנה בו הם עובדים או תנאים סביבתיים שגורמים לרמת קרינה גבוהה, זכאים לחיות ולעבוד בסביבה בריאה ובטוחה עם הגנה מרבית.