בתקשורת

האם נתבי האינטרנט הביתיים מסוכנים לבריאות ?