Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

האני מאמין שלנו

דואגים לך ולבריאותך!

אנו בדניאל – ייעוץ חיזוי ופתרונות קרינה, מלווים אותך באופן אישי ומקצועי לאורך כל תהליך ההגנה מפני קרינה.
התהליך מתחיל עם מדידה ואיתור מקור הקרינה, דרך מציאת פתרון למיגון ועד לביצוע שינויים או שדרוגים נדרשים כדי להגיע להגנה מרבית.

אנו בדניאל – ייעוץ חיזוי ופתרונות קרינה דוגלים ביחס אישי, במתן הסברים מקצועיים ומפורטים ובליווי סבלני בגובה העיניים. היעד שלנו הוא אמנם לזהות קרינה, אך כשזאת מתגלית, הדבר מעורר לרוב היסטריה וחשש גדול ובנקודה זו טמון היתרון הגדול שלנו.

יועצי הקרינה המוסמכים שלנו מספקים בנוסף לשירותים לעיל גם את המענה שיחזיר אותך לסביבה ללא קרינה. אנו מטפלים בבעיה או לחילופין מספקים המלצות לפתרון הבעיה באופן פרקטי.

לחברת דניאל – ייעוץ חיזוי ופתרונות קרינה מומחיות רבה במגוון הרחב של סוגי קרינה. מומחיות זו מתורגמת לאיתור מיטבי של מקורות קרינה, גלויים וסמויים כאחד, הדורשים הבנה עמוקה בתחום הקרינה ויסודיות בלתי מתפשרת. גם כאשר נמצא מקור הקרינה אנו ממשיכים באיתור מקורות נוספים עד למדידת ערכים בטוחים ובריאים.

מדידת קרינת רדיו

קרינת רדיו (RF) או קרינה אלקטרומגנטית, היא קרינה המגיעה ממכשירים כמו טלפונים ניידים, מכשירי מיקרוגל, אנטנות סלולריות גלויות או נסתרות באזור המגורים ועוד.קיים קשר ישיר למרחק בין מקור הקרינה לבין האוכלוסייה העלולה להיפגע ממנה. חשיפה לרמות גבוהות של קרינה זו עלולה לגרום למחלות קשות במיוחד.

מדידת קרינת חשמל

קרינה בתדרים נמוכים של רשת החשמל או ELF מגיעה מקווי מתח של חברת החשמל, הארקות, חדרי שנאים ,מכשירים חשמליים ביתיים ועוד. אנו עדים להימצאותם של קווי מתח גבוהים וחדרי שנאים בסביבת בתי מגורים, בתי ספר וגני ילדים. במקרים רבים, הציבור אינו מודע לקיומה של קרינה מסוכנת זו.

פתרונות מיגון קרינה

מיגון קרינה היינו תהליך בו מותקן ציוד מיוחד על גביי לוחות החשמל ומתקנים נוספים פולטי קרינה מייננת ומלאכותית שמטרתו למנוע את התפשטות הקרינה. כיום נהוג לבצע מיגון קרינה במגוון מקומות כגון מבני מגורים, גני ילדים, חדרי שנאים ועוד. חשוב מאוד לשהות בסביבה ללא קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת, היות ולקרינה השפעה ונזק בריאותי אדירים על תאי הגוף עד כדי אפשרות להתפתחות מחלות מסוכנות דוגמת סרטן.

הדמיה / אומדן / חיזוי קרינה / הערכת רמות חשיפה

בשלבי תכנון ובניה של מבנים, מבצעים חיזוי קרינה משמע אומדן שיעורי הקרינה בהתבסס על תכניות החשמל. עם ביצוע חיזוי קרינה במבנה מסוים, אנו מקבלים מידע על כמות, עוצמה ומיקום של שדות אלקטרומגנטיים וההספקים הצפויים בכל אזור במבנה. חיזוי קרינה טרם הקמת מבנה כולל מגוון יתרונות. כמו כן, כדי לקבל היתר הפעלה מהמשרד להגנת הסביבה, חייב קבלן או יזם הבונה בנין מגורים וכד' לבצע חיזוי קרינה.